به اولین کسی که در دنیای ادبیات مرا جدی گرفت

 

همه ی تبریک ها را پس می گیرم

تا جسد هیچ زنی

تحویل نشود با سال نو

وهیچ کامیونی

حرفهایت را باخود نبرد

 

به غصه هایت مشغول باش!

فلسفه با اقتصاد

پازلی  می شود

که تو از آن سر در نیاوری

 

 وکم کم

پشت میزت

مرد فرتوتی شوی

که حتی

 سیگارهایش را هم           بخاطر نیاورد 

 

پ.ن

١-صونا مرادی به روز است 

 http://sonamoradi.blogfa.com/

به روز رسانی بعدی وبلاگ ٢۶ بهمن می باشد.

گویا پرشین بلاگ بازهم دچار مشکل شده وکامنت ها باز نمی شود از دوستانی که می آیند ونمی توانند نظر بگذارند پوزش می خواهم .