سلام

 به بعضی دوستان قول داده بودم که چند کتاب برای نمایشگاه امسال معرفی کنم

  •   "کروکی بهشت "  مجموعه شعر فرزاد آبادی  که دفتر شعر جوان منتشر کرده است 
  •  "مشق آب ها را می نویسم " مجموعه شعر نسیم جعفری  انتشارات آهنگ دیگر
  •  "پیراهن تو پرچم کدام جمهوری است" مجموعه شعر رسول پیره  که فکر می کنم دفتر شعر جوان منتشر کرده
  •    همسایه های مشکوک  مجموعه شعر حافظ عظیمی  دفتر شعر جوان
  •  " من دختر مینیاتوری بودم" شیما احمدی شاهسوران  انتشارات فصل پنجم
  • "دلقک ها گریه می کنند"مجموعه شعر علیرضا نوری
  •  "بی حواس ترین زن دنیای" منیره حسینی که بیشتر دوستان خبر دارند وآنهم دفتر شعر جوان منتشر کرده است
  • الف تا ی "علی اسدالهی-و"صدایم را از پرنده های مرده بگیر" لیلا کردبچه  که سال قبل هم معرفی کرده بودم

 

 

 

 

 

 

واما شعر

 

 

 

باید بروم

چمدانم باد کرده

اتوبوس شعری زنانه است

پیاده می شوم

مردان استعاره های خوبی بلدند

من را به ماه

وگیسوانم را ....

 

 

نه !اشتباه نکن

رودابه نمی شوم

این کلاه

 زیادی به سرمن گشاد است

 

 

----------------------------------------------

به روز رسانی بعدی پانزدهم خردادماه

 

بیتا دادمهر هم به روز است

امید بیگدلی به روز است حتماً از وبلاگش دیدن کنید